หลักสูตร
Improve Safety Riding Skill
พัฒนาทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

รุ่นที่2 /2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 28 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี

alt

Ajinomotoลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
การใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
ความเสี่ยงและอันตรายในการขับขี่ในภาวะแสงสลัว เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เทคนิคการขับขี่ และป้องกันอันตรายในทางขรุขระการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัย และความเสี่ยงก่อนออกรถฝึก และประเมินทักษะการขับขี่หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางโค้งฝึก และประเมินทักษะการทรงตัว
ฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางแคบฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางขรุขระ
ฝึก และประเมินทักษะการหยุดรถในสถานการณ์ฉุกเฉินหัวหน้าทีมครูฝึกสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำเพิ่ม
ให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณพร้อมปิดการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 3 / 2563
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 17 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Siam Kubota Corporation Co., Ltd.

( Amata Nakorn Factory )

alt
Kubotaลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
กฎหมายจราจรเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ

ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว

ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการขับรถเชิงสถานการณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
การตรวจสอบความพร้อมส่วนบุคคล การตรวจสอบความปลอดภัยบริวเณโดยรอบตัวรถ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ครูฝึกประจำรถให้คำแนะนำเพิ่มเติมรายบุคคล
การตรวจสอบเตรียมความพร้อมภายในห้องโดยสารฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงสถานการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดในสถานการณ์จำลอง
หัวหน้าทีมครูฝึกสรุปผลการฝึกอบรมพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร

Safety Loading and Lashing Technique
การผูกรัดสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Fuji Tusco Co.,Ltd. ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2 / Meeting Room 5th Floor No.2

Fuji Tusco Co., Ltd.
Fuji Tuscoลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยการ และกิจกรรมฝึกอบรม การเสริมความแข็งแรงบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งอย่างปลอดภั
เทคนิคการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย ทคนิคการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย


การเสริมความแข็งแรงด้วยเชือก ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะ
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ขอขอบคุณสำหรับของที่ระลึก ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
 

หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
โรงแรมชินนาม่อน เรสซิเด้นซ์ วิภาวดี 42

Public Trainingลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองด้วยเครื่องจำลองสถานการณ์ ประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวด้วยเครื่อง Vision Screening
ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มต้นการฝึกประเมิน การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัยโดยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง การเตรียมความพร้อมภายในห้องโดยสาร
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ครูฝึกสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
มอบประกาศนียบยัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Safety Riding Skill
พัฒนาทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

รุ่นที่1 /2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 34 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี

alt

Ajinomotoลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม ผู้บริหารความปลอดภัยเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัย
เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม	เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เทคนิคการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ
ความเสี่ยงในการขับขี่ในภาวะแสงสลัวการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
เทคนิคการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆฝึก และประเมินทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนออกรถฝึก และประเมินทักษะการขับขี่หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางโค้งฝึก และประเมินทักษะการทรงตัวในทางแคบ
ฝึก และประเมินทักษะการทรงตัวฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางขรุขระ
ฝึก และประเมินทักษะการหยุดรถในสถานการณ์ฉุกเฉินให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 164

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1066
mod_vvisit_counterเมื่อวาน902
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7785
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8149
mod_vvisit_counterเดือนนี้27907
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36766
mod_vvisit_counterรวม1332813

We have: 8 guests online
Your IP: 18.232.146.112
 , 
Today: Oct 24, 2020

Contact us

contact us