หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 1 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
โรงแรมชินนาม่อน เรสซิเด้นซ์ วิภาวดี 42

Public Trainingalt ตรวจประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการขับรถ
ประเมินการมองเห็นด้วยกล้อง VR Vision Screening สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยง และอันตรายในการขับรถตอนกลางคืน
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์และการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ
ฝึก และประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ารตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
รวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถด้วยเทคนิค KYT ฝึกและประเมินเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนจราจร
สรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 38 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (สาขาบางประอิน)
(สาขาบางประอิน)

alt
Kiattana Transport Public Company Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวทักทายและเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัย กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางบกอย่างปลอดภัย
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เทคนิคการสังเกตคาดการณ์และการรับมือกับสถานการณ์
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดประจำวัน มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Vehicle Inspection
การตรวจสภาพและการบำรุงรักษารถเบื้องต้น

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 21 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(สำนักงานใหญ่ - ชลบุรี)

alt

Thai Only One Manage And Service Co., Ltd.,ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับและเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัย กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
จิตสำนึกความปลอดภัย และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น
การตรวจสอบน้ำมันเครื่องรถบรรทุก การตรวจสอบระบบหล่อเย็นรถบรรทุก
การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง การตรวจสอบสภาพยาง และระบบรองรับน้ำหนัก
การตรวจสอบระบบเบรก และถังเก็บลม การตรวจสอบระบบกรองอากาศรถบรรทุก
การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ขอขอบคุณสำหรับของที่ระลึกร่วมป้องกันความเสี่ยงไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
การขับรถอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 31 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ Empire Service Solution Co.,Ltd
(สำนักงานใหญ่ - ปทุมธานี )

alt
Empire Service Solution Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรเทคนิคการหยั่งรู้อุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
พฤติกรรม และพื้นฐานการแสดงออกของผู้ใช้ทางการหยั่งรู้อุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน
ระดมสมองเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนาทักษะการหยั่งรู้จากระบบการรับรู้ทั้ง 6
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุกระบวนการคิด และปฏิกิริยาการตอบสนอง
เทคนิคการนับเพื่อการทิ้งระยะห่างอย่างปลอดภัยรสชาติแห่งความพ่านแพ้
เราคือผู้ชนะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Transportation of Dangerous Goods 
การขนส่งวัตถุอันตรายแบบแท็งก์อย่างปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 35 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท เอกอุทัย จำกัด ( กลางดง - นครราชสีมา )

alt
Aek Uthai Company Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม ข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกตามมาตรฐาน ADR โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย SDS / MSDS ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตราย 9 ประเภท
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อการขนส่งวัตถุอันตราย ฉลาก EC / NFPA และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE เพื่อการเผชิญเหตุรั่วไหลการบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุ และการป้องกันการรั้วไหล
การรายงานอุบัติเหตุ และการจัดการจัดการขยะอันตรายให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดประจำวัน
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3593
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12704
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511202

We have: 17 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender