หลักสูตร
Safety Driving Training Course
( Vehicle Inspection )
การขับรถอย่างปลอดภัย / การตรวจสอบ และการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ


วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 11 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 7

alt
Thai Shinryo Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม กฎหมายจราจรทางบก และหลักปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ


การตรวจสอบ และหาตำแหน่งยกรถ ความปลอดภัยในการถอดเปลี่ยนล้อในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการถอดเปลี่ยนล้อในสถานการณ์ฉุกเฉิน ครูฝึกประจำรถใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ความปลอดภัยไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องลงมือทำ


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ
Module 2

รุ่นที่ 2/2563

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 9 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม B.GRIMM Academy ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

alt
B.Grimm Powerลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และนำเข้าสู่กระบวนการปรับจูนคลื่นสมอง เพื่อให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามนโยบายกลุ่มบริษัท บี.กริม การกำหนดจิตทำสมาธิ เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติ
ตรวจประเมินความพร้อมส่วนบุคคล และบุคลิกภาพก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กฎหมายจราจรทางบก เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม ทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
เทคนิคการบังคับควบคุมยานาพนหะ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน วางแผนเส้นทางการเดินรถ พร้อมประเมินความเสียงก่อนการเดินทาง
ตรวจประเมินความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง ตรวจประเมินความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการสังเกตคาดการณ์ และเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนจราจรจริง ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการสังเกตคาดการณ์ และเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนจราจรจริง ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมรายบุคคล
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหาร กลุ่มบริษัท บี.กริม ที่ให้ความสำคัญ และส่งเสริมสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ
Module 2

รุ่นที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม B.GRIMM Academy ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

alt
B.Grimm Powerลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และนำเข้าสู่การทำสมาธิ และกำหนดจิตและปรับคลื่นสมองให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ทำสมาธิ และกำหนดจิต เพื่อปรับเปลี่ยนคลื่นสมองให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามนโยบายบริษัท เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และเทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
ทบทวนความรู้ และตรวจสอบความพร้อมส่วนบุคคลก่อนเริ่มต้นการปฏิบัติงาน เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์อย่างมืออาชีพ เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวด้วยเครื่อง VR Vision Screening ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แนะนำทีมครูฝึกประจำรถ พร้อมกำหนดเส้นทางการเดินรถ เพื่อประเมินความเสี่ยง ทบทวนความรู้ความเจ้าใจก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติ Safety Brief
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการสังเกตคาดการณ์ และเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนจราจรจริง ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมรายบุคคล
สรุปผลการฝึกอบรมทั้ง 2วันที่ผ่านมา พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารกลุ่มบริษัท บี.กริม ที่เล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนมุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Loading and Lashing Technique
การผูกรัดสินค้าเพื่อการขนส่งอย่างปลอดภัย


วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออยฟิลด์โปรเฟรสชั่นแนลแอนด์เซอร์วิส จังหวัดพิษณุโลก

alt
Oil Field Professionals and Service Partลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้า เทคนิคการเสริมความแข็งแรงให้กับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
เทคนิคการผูกรัดสินค้า และบรรจุภัณฑ์ด้วยเชือก แรง และปฏิกริยาที่กระทำต่อวัตถุขณะขนส่ง
ความสามารถในการรองรับน้ำหนักของยานพาหนะ เทคนิคการจัดเรียงสินค้าเพื่อการขนส่ง
เทคนิคการผูกรัด ด้วยสายรัดสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัย สรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะ มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนมุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
( Improve Safety Driving Skills)

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้อง Spirit Room, Enco A ชั้น 9 GCM

alt
GC Marketing Solutions Company Limitedลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ
เทคนิคการขับรถ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 
 •  
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 •  

Page 1 of 172

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้25
mod_vvisit_counterเมื่อวาน538
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4497
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6912
mod_vvisit_counterเดือนนี้19270
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว29496
mod_vvisit_counterรวม1426963

We have: 6 guests online
Your IP: 3.232.96.22
 , 
Today: Jan 20, 2021

Contact us

contact us