หลักสูตร
Safety Driving Training Course
การขับรถอย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 31 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ Empire Service Solution Co.,Ltd
(สำนักงานใหญ่ - ปทุมธานี )

alt
Empire Service Solution Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรเทคนิคการหยั่งรู้อุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
พฤติกรรม และพื้นฐานการแสดงออกของผู้ใช้ทางการหยั่งรู้อุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน
ระดมสมองเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนาทักษะการหยั่งรู้จากระบบการรับรู้ทั้ง 6
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุกระบวนการคิด และปฏิกิริยาการตอบสนอง
เทคนิคการนับเพื่อการทิ้งระยะห่างอย่างปลอดภัยรสชาติแห่งความพ่านแพ้
เราคือผู้ชนะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Transportation of Dangerous Goods 
การขนส่งวัตถุอันตรายแบบแท็งก์อย่างปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 35 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท เอกอุทัย จำกัด ( กลางดง - นครราชสีมา )

alt
Aek Uthai Company Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม ข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกตามมาตรฐาน ADR โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย SDS / MSDS ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตราย 9 ประเภท
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อการขนส่งวัตถุอันตราย ฉลาก EC / NFPA และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE เพื่อการเผชิญเหตุรั่วไหลการบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุ และการป้องกันการรั้วไหล
การรายงานอุบัติเหตุ และการจัดการจัดการขยะอันตรายให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดประจำวัน
ให้รางวัลกับทีมผู้ชนะมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
พัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์
( Cinnamon Residence - วิภาวดีรังสิต 42 - กรุงเทพฯ )

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์ ( Cinnamon Residence - วิภาวดีรังสิต 42 - กรุงเทพฯ )ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และสถานที่ฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของพนักงานขับรถมืออาชีพ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงานบริการ
มารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานขับรถมืออาชีพมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานบริการไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Safety Riding Skill
พัฒนาทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 24 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
( Head Office : Din Daeng - Bangkok )

alt

Rentokil Initialลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ ฝึก และประเมินเทคนิคการขับรถในสถานการณ์จำลอง
การตรวจสอบ และการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการขับขี่หลบหลีกสิ่งกีดขวางฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางแคบ
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนออกรถฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางโค้ง
ฝึก และประเมินทักษะการขับขี่ในทางขรุขระด้วยความห่วงใยจากทีมครูฝึก
สรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน		ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Transportation of Dangerous Goods
( Tank Truck Logistics )
การขนส่งวัตถุอันตรายแบบแท็งก์อย่างปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Sankyu - Thai Co., Ltd. ( Sankyu - Thai : Bowin Branch )

alt
Sankyu - Thai Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม ข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกตามมาตรฐาน ADR โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย SDS / MSDS ข้อกำหนดว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตราย 9 ประเภท
รถที่ใช้เพื่อการขนส่งวัตถุอันตราย 9 ประเภท ฉลาก EC / NFPA และการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE เพื่อการเผชิญเหตุรั่วไหลการบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุ และการป้องกันการรั้วไหล
การรายงานอุบัติเหตุ และการจัดการจัดการขยะอันตรายมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนความปลอดภัยเริ่มที่เรา...เย้!!!


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 5 of 178

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้234
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้234
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7992
mod_vvisit_counterเดือนนี้25943
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39995
mod_vvisit_counterรวม1724473

We have: 9 guests, 1 bots online
Your IP: 35.172.217.174
 , 
Today: Oct 24, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender