หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
( Emergency Response Driving )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัยขั้นสูง


วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 6 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ Cypress Semiconductor ( Chaengwattana - Thailand )

alt
Cypressลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถทางการแพทย์ฉุกเฉินเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เลือกหัวน้าทีมจากความรู้ความสามารถ
เทคนิคการขับรถทางการแพทย์ฉุกเฉินในสภาวะฉุกเฉิน เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการประเมินความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน เทคนิคการเผชิญเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
การปิดกั้นพื้นที่ และการบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุ การแจ้งเหตุ และการเผชิญเหตุเบื้องต้น
เทคนิคการป้องกันความบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น การกู้ฟื้นคืนชีพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การบล๊อค และการดามอวัยวะที่แตกหักเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บทางการแพทย์ฉุกเฉิน
การผูกรัด เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน เทคนิคการยกเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างปลอดภัย
เทคนิคการนำส่งด้วยยานพาหนะทางการแพทย์ฉุกเฉิน ดูแลใส่ใจผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดเส้นทางการเดินทาง
พัฒนาทักษะการหลบหลีกสิ่งกีดขวางขณะนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บพัฒนาทักษะการขับรถผ่านเส้นทางขรุขระ
พัฒนาทักษะการขับรถผ่านทางแคบในสถานการณ์ฉุกเฉินเทคนิคการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกมุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัยที่แท้จริง


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
( Heavy Truck )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 4/ 2563 (ภาคบ่าย)
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 3 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. ( Suvarnabhumi Airport )

alt
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาะวหลับในขณะขับรถ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ
ฝึก และประเมินทักษะการบังคับควบคุมยานพาหนะแบบซิกแซกฝึก และประเมินทักษะการขับรถประกบลานขนถ่ายสินค้า
การนำรถเข้าจอดในทางแคบ และการให้สัญญาณสรุปผลการตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
( Heavy Truck )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 3/ 2563 (ภาคเช้า)
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 2 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. ( Suvarnabhumi Airport )

alt
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาะวหลับในขณะขับรถ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ
ฝึก และประเมินทักษะการควบคุมยานพาหนะด้วยเทคนิคดึง - ดันประเมินทักษะการขับรถถอยหลังเทียบจอดเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
การนำรถเข้าจอดในทางแคบ และการให้สัญญานฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนจริง
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 7 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Mitsubishi Heavy Industry ( Thailand ) Ltd.
( Head Office )

Mitsubishi Heavy Industry ( Thailand ) Ltd.
Mitsubishi Heavy Industryลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม สัญญานเตือนความปลอดภัยบริเวณสัญญานหน้าปัทม์
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการเคลื่อนตัวรถ
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Defensive Driving Training Course
( Bus and Coach )

การขับรถบัส และรถโดยสารอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 56 ท่าน

ณ วัดซับบอน พระพุทธบาท - สระบุรี

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม ผู้บริหารหน่วยงาน Transport กล่าวทักทาย พร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม การประเมินความรุนแรงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น
เทคนิคการค้นหาตำแหน่งกดนวดหัวใจ การกู้ฟื้นคืนชีพด้วยเทคนิค CPR
กล่าวต้อนรับพนักงานขับรถเข้าสู่ครอบครัว Cargillร่วมสร้างองค์กรแห่งความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 5 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้153
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3702
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12813
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511311

We have: 25 guests, 1 bots online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender