Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2563
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 23 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( โชคชัย นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive Driving  โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะ
แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ ตรวจประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขับรถ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเมินความพร้อมส่วนบุคคลก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติฝึก และประเมินทักษะการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ฝึก และประเมินทักษะการสังเกตคาดการณ์และการรับมือครูฝึกประจำรถให้คำแนะนำเพิ่มเติมรายบุคคล
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดประจำวันร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร 2 วัน
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2563
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Bangkok Marine Enterprises Ltd.
( BME KCST Depot - Sriracha Chonburi)

altalt
Bangkok Marine Enterprises Ltd.1 st. Day.


ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดประจำวัน


2 nd. Day.


ลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารประจำตัวผู้ขับขี่ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างปลอดภัย
จิตวิทยา และสื่อสารเพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์ทรงชัย  วิชาชาญ นิ้วชี้ - ปากย้ำ เพื่อยืนยันความปลอดภัย
พัฒนาประสาทสัมพัสทั้ง 5 เพื่อเสริมสร้างทักษะการหยั่งรู้ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะเทคนิคการสื่อสาร และการให้สัญญานถอย
ตรวจประเมินการมองเห็นด้วยเครื่อง Vision Screening ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาะวหลับในขณะขับรถ
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินการตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนจริง
ให้รางวัลกับทีมที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดประจำวันมอยประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 2 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์
( Cinnamon Residence - วิภาวดี )

altลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และสถานที่ฝึกอบรม สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน
กฎหมาย และหลักปฏิบัติเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการขับรถ และการใช้อุปกรณ์ส่วนควบประจำรถ
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะเทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการควบคุมยานพาหนะ และความเสี่ยงในตอนกลางคืนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Fatigue Management
( Defensive Driving Training Course )

การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า ที่เป็นสาเหตุของอาการหลับใน

รุ่นที่ 1 / 2563
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 11 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Bangkok Marine Enterprises Ltd.

( BME KCST Depot - Sriracha Chonburi)

altalt
Bangkok Marine Enterprises Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการรับมือกับความเหนื่อยล้าขณะขับรถ เทคนิคการบริหารจัดการเวลา เพื่อการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง Zero Incident ถาม - ตอบคำถาม ระหว่างการฝึกอบรม

ให้รางวัลกับทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดประจำวัน

ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Safety Driving Training Course
( Traffic Laws )

กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1 / 2563
วันศุกร์ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม19 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
( นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง - ฉะเชิงเทรา )

alt
Atlas Copco (Thailand) Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม		ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม แนวทางการพิจารณาเหตุประมาท และเหตุสุดวิสัย
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้สูงสุดประจำวัน ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 
 

Page 8 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3624
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12735
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511233

We have: 19 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender