หลักสูตร
Vehicle Inspection
การตรวจสอบและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Network Training Center
( NTC Head Office - 14th Fl., BUI Bldg., Surawongse Rd., Bangkok.)

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด Network Training Center Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางการป้องกัน โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
การตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 7 ระบบ การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบสภาพยางและแรงดันลมยาง มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนุบสนุนร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
( Vehicle Inspection )
การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สถานที่ฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
โรงแรม ซินนามอน เรสซิเดนซ์
( Cinnamon Residence - วิภาวดีรังสิต 42 - กรุงเทพฯ )

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และสถานที่ฝึกอบรม การตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 7 ระบบ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ก่อนการเดินทาง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสัญญานหน้าปัทม์รถยนต์
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Defensive Driving Training Course
บริษัท กราวด์ เดต้า โพรบ จำกัด

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 13 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท กราวด์ เดต้า โพรบ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ โชคชัย 4 - กรุงเทพฯ )

alt

Ground Data Probe Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถบเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างปลอดภัย เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
ปฏิกิริยาการตอบสนอง และกฎการทิ้งระยะห่าง เทคนิคการบังคับควบคุมยานพาหนะในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้รางวัลกับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้มากที่สุด มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
( Vehicle Inspection )
การขับรถอย่างปลอดภัย / การตรวจสอบ และการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 11 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 7

alt
Thai Shinryo Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม กฎหมายจราจรทางบก และหลักปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ


การตรวจสอบ และหาตำแหน่งยกรถ ความปลอดภัยในการถอดเปลี่ยนล้อในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เทคนิคการถอดเปลี่ยนล้อในสถานการณ์ฉุกเฉิน ครูฝึกประจำรถใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ
ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน ความปลอดภัยไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องลงมือทำ


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Professional Driver Development Course
การพัฒนาพนักงานขับรถมืออาชีพ
Module 2

รุ่นที่ 2/2563

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 9 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ห้องประชุม B.GRIMM Academy ชั้น 7 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์

alt
B.Grimm Powerลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และนำเข้าสู่กระบวนการปรับจูนคลื่นสมอง เพื่อให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามนโยบายกลุ่มบริษัท บี.กริม การกำหนดจิตทำสมาธิ เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติ
ตรวจประเมินความพร้อมส่วนบุคคล และบุคลิกภาพก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กฎหมายจราจรทางบก เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม ทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
เทคนิคการบังคับควบคุมยานาพนหะ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน วางแผนเส้นทางการเดินรถ พร้อมประเมินความเสียงก่อนการเดินทาง
ตรวจประเมินความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง ตรวจประเมินความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการสังเกตคาดการณ์ และเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนจราจรจริง ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
ฝึก และประเมินทักษะการสังเกตคาดการณ์ และเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุบนจราจรจริง ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมรายบุคคล
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหาร กลุ่มบริษัท บี.กริม ที่ให้ความสำคัญ และส่งเสริมสนับสนุน
ผู้แทนหน่วยงานกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 6 of 178

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้226
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้226
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7992
mod_vvisit_counterเดือนนี้25935
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39995
mod_vvisit_counterรวม1724465

We have: 10 guests online
Your IP: 35.172.217.174
 , 
Today: Oct 24, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender