Improve Safety Driving Skill
( Heavy Truck )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2/ 2563 (ภาคบ่าย)
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 4 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. ( Suvarnabhumi Airport )

alt
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม มาตรฐานความปลอดภัยและวิธีการตรวจประเมินทักษะการขับรถ
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาะวหลับในขณะขับรถ ตรวจประเมินการมองเห็นด้วยเครื่อง Vision Screening
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเมินความพร้อมส่วนบุคคลก่อนเริ่มต้นการฝึก
การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะการเตรียมความพร้อมภายในห้องโดยสาร
ก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุฝึก และประเมินทักษะการบังคับควบคุมยานพาหนะ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถถอยหลัง และการให้สัญญานฝึก และประเมินทักษะการนำรถเข้าจอดในทางแคบ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
( Heavy Truck )

พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1/ 2563 (ภาคเช้า)
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 2 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd. ( Suvarnabhumi Airport )

alt
LSG Sky Chefs (Thailand) Ltd.ลงทะเบียนทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาะวหลับในขณะขับรถ ทบทวนความเข้าใจก่อนเริ่มต้นการฝึกภาคปฏิบัติ
ฝึก และประเมินทักษะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถ ฝึก และประเมินทักษะการบังคับควบคุมรถด้วยเทคนิคดึง - ดัน
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถถอยหลังและการให้สัญญานฝึก และประเมินทักษะการขับรถเข้าจอดในทางแคบ
ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม
มอยประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Safety Driving Training Course
การขับรถอย่างปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 32 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
Sankyu Laem Chabang (Thailand) Co., Ltd.

alt
Sankyu Laemchabangลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กฎหมายจราจรทางบกเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ เทคนิคการบังคับควบคุมพวงมาลัยแบบดึง - ดัน
เทคนิคการรับมือกับสถานการณ์เสี่ยง ให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดประจำวัน
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Safety Driving in Emergency
การขับรถอย่างปลอดภัย และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 67ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท ทัทซูโน่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ( สำนักงานใหญ่-ปทุมธานี )

alt
Tatsuno (Thailand) Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นกิจกรรม ใครคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มของเรา
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยง โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
เทคนิคการเผชิญเหตุ และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การประเมินความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น
ระดมสมองเพื่อรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นงานนี้เอฟเฟคต้องมา
การป้องกันความบาดเจ็บบริเวณต้นคอการกู้ฟื้นคืนชีพด้วยเทคนิค CPR
ขอให้หลับอย่างสงบ ( จ้างร้อย  แสดงเกินล้าน )การปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ และการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง
การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถการปฐมพยาลาบเบื้องต้นภายในตัวรถ
การดาม และการป้องกันอวัยวะที่แตกหักได้รับความเสี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์ก่อนการเดินทางการตรวจระบบหล่อลื่น และของเหลวภายในรถยนต์
การตรวจสอบแบตเตอร์รี่ และไฟส่องสว่างการตรวจสอบสภาพยาง และระบบรองรับน้ำหนัก
สรุปผลการฝึกอบรมพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ให้รางวัลกับทีมที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้บริหารเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Defensive Driving Training Course
( Bus and Coach )

การขับรถบัส และรถโดยสารอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ วัดซับบอน พระพุทธบาท - สระบุรี

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ผู้บริหารหน่วยงาน Transport กล่าวทักทาย พร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์ และจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน การประเมินความรุนแรงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น
การตรวจสอบชีพจร และความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติ เทคนิคการเผชิญเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบอาการบาดเจ็บและการเปิดช่องทางเดินหายใจการกู้ฟื้นคืนชีพด้วยเทคนิค CPR
ขอต้อนรับพนักงานขับรถเข้าสู่ครอบครัว Cargillขอขอบคุณสำหรับของที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 6 of 174

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3676
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12787
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511285

We have: 22 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender