Safety Driving in Emergency
การขับรถอย่างปลอดภัย และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 67ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ บริษัท ทัทซูโน่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ( สำนักงานใหญ่-ปทุมธานี )

alt
Tatsuno (Thailand) Co., Ltd.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นกิจกรรม ใครคือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มของเรา
เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และการป้องกันความเสี่ยง โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
เทคนิคการเผชิญเหตุ และรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การประเมินความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น
ระดมสมองเพื่อรับมือกับสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นงานนี้เอฟเฟคต้องมา
การป้องกันความบาดเจ็บบริเวณต้นคอการกู้ฟื้นคืนชีพด้วยเทคนิค CPR
ขอให้หลับอย่างสงบ ( จ้างร้อย  แสดงเกินล้าน )การปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ และการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยง
การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากตัวรถการปฐมพยาลาบเบื้องต้นภายในตัวรถ
การดาม และการป้องกันอวัยวะที่แตกหักได้รับความเสี่ยงการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และบำรุงรักษารถยนต์ก่อนการเดินทางการตรวจระบบหล่อลื่น และของเหลวภายในรถยนต์
การตรวจสอบแบตเตอร์รี่ และไฟส่องสว่างการตรวจสอบสภาพยาง และระบบรองรับน้ำหนัก
สรุปผลการฝึกอบรมพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ให้รางวัลกับทีมที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
ผู้บริหารเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Defensive Driving Training Course
( Bus and Coach )

การขับรถบัส และรถโดยสารอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 1 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 60 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ วัดซับบอน พระพุทธบาท - สระบุรี

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ผู้บริหารหน่วยงาน Transport กล่าวทักทาย พร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์ และจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน การประเมินความรุนแรงของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น
การตรวจสอบชีพจร และความรุนแรงของผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติ เทคนิคการเผชิญเหตุ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบอาการบาดเจ็บและการเปิดช่องทางเดินหายใจการกู้ฟื้นคืนชีพด้วยเทคนิค CPR
ขอต้อนรับพนักงานขับรถเข้าสู่ครอบครัว Cargillขอขอบคุณสำหรับของที่ระลึก


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

หลักสูตร
Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 2 / 2563
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 21 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
PTT Digital อาคาร SJ Infinite One ชั้น 24

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
PTT Digitalลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ การสังเกตคาดการณ์ และการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ตรวจประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในขณะขับรถ ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร ฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกอบรมพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนในแต่ละกิจกรรมได้สูงสุด
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 6 / 2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากรและกิจกรรมฝึกอบรม  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางบกอย่างปลอดภัย โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อการรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการบังคับควบคุมพวงมาลัย ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ
ตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัวฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของยานพาหนะการตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทาง
การเตรียมความพร้อมภายในห้องโดยสารฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึกพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้รางวัลกับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 


Improve Safety Driving Skill
พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย

รุ่นที่ 5 / 2563
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม
ณ. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
( ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ นครราชสีมา )

alt
Cargill Meats (Thailand) Limited.ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม
ร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นรูปธรรม กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำวิทยากร และกิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการขับรถบรรทุกเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยอาจารย์อภิรัติ  คำสายพรม เทคนิคการสังเกตคาดการณ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์
เทคนิคการบังคับควบคุมยานพานหะ แนะนำทีมครูฝึกภาคปฏิบัติ
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะหลับในในขณะขับรถตรวจประเมินการมองเห็นในภาวะแสงสลัว
ฝึก และทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวรถก่อนการเดินทางฝึก และประเมินทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ครูฝึกประจำรถสรุปผลการฝึก พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมให้รางวัลกับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสร้างวัฒนะธรรมความปลอดภัยไปด้วยกัน


คลิก Like เพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


 
 

Page 10 of 178

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้193
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้193
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7992
mod_vvisit_counterเดือนนี้25902
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39995
mod_vvisit_counterรวม1724432

We have: 13 guests online
Your IP: 35.172.217.174
 , 
Today: Oct 24, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender