Improve Safety Driving Skill

PDFPrintE-mail

หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปอลดภัย Improve Safety Driving Skill

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย Improve Safety Driving Skill.


ทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย  จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  จำเป็นจะต้องมีครูฝึก Instructor  ที่มีความรู้ความชำนาญคอยให้คำแนะนำ  พร้อมทั้งทำการประเมิน Evaluate  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตรพัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย (Improve Safety Driving Skill)

รหัสวิชา : ISDS

กลุ่มเป้าหมาย :

- ผู้ใช้รถทั่วไป
- ผู้แทนฝ่ายขาย (Sale)
- วิศวกร (Engineer)
- พนักงานขับรถ

ประเภทรถที่ใช้ :

- รถยนต์ทุกประเภท
- รถบรรทุกทุกประเภท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการในการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับวิถีทางแบบไทย
- เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ เกี่ยวกับการขับรถในลักษณะและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความชำนาญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- เพื่อประเมินสมรรถภาพทางร่างกายที่มีผลต่อการขับรถ ในชีวิตประจำวัน เพื่อหากทางป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
- เพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ทั้งต่อองค์กร และผู้ใช้ทางร่วมกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หัวข้อการฝึกอบรม :

ภาคทฤษฎี : ทบทวนความรู้  และหลักปฏิบัติในการประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย
การขับรถอย่างปลอดภัย (Safety Driving)
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการป้องกัน The Cause of The Accident
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย Defensive Driving
- เทคนิคการสังเกตและการคาดการณ์ Hazard Perception
- กฎหมายจราจรเพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย Traffic Laws

ภาคปฏิบัติ : การประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย  การทดสอบทักษะ  และการทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกาย
การทดสอบทักษะการขับรถในสถานีต่างๆ (Skill Test)
- การทดสอบทักษะการจอดและการกะระยะทาง
- การทดสอบทักษะการกลับรถในทางแคบ
- การทดสอบทักษะการกะระยะมุมล้อด้านซ้าย (สำหรับรถบรรทุก)
- การทดสอบทักษะการนำรถเข้าจอดในทางแคบด้านซ้าย
- การทดสอบทักษะการนำรถเข้าจอดในทางแคบแบบ 90 องศา

การประเมินทักษะการขับรถในจราจร (On Road Evaluation)
- กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนการขับรถ
- กระบวนการออกรถ
- กระบวนการขับรถในจราจร
- เทคนิคการขับรถ
- ทักษะการสังเกตุและคาดการณ์
- การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
- ทัศนคติ / พฤติกรรม
- กระบวนการจอดรถ

การทดสอบสมรรถภาพด้านล่างกาย (On Road Evaluation)
- ทดสอบปฏิกริยาการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน Reaction Time Test
- ทดสอบประสิทธิภาพการมองเห็น Vision Screening Test
- ทดสอบสมรรถภาพด้านมวลกาย BMI Score Test

กิจกรรมอื่นๆ
- ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม Pre-Test
- ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม Post-Test


เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย ประสมสื่อมัลติมีเดีย กิจกรรมการทดสอบทักษะ  และประเมินการขับรถอย่างปลอดภัย

ระยะเวลาในการฝึกอบรม :
Refresh   :  1  วัน
Standard :  2  วัน
Standard :  3  วัน

วิทยากร : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Telephone : 095-375-3838 , 083-199-4505 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ภาคผนวก

Defensive Driving Theory On Road Evaluate

Simulator Reaction Time Test Vision Screening Test

หลักสูตรฝึกอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย Safety Driving ( In-House Training )

Safety Driving Training Course

Safety Driving Training Course

หลักสูตรฝึกอบรม : การขับรถอย่างปลอดภัย...
Read more...
Defensive Driving for Heavy Truck & Tractor Trailer

Defensive Driving for Heavy Truck & Tractor Trailer

หลักสูตร : การขับรถบรรทุก และรถหัวลากอย่างปลอดภัย...
Read more...
Safety Riding Training Course

Safety Riding Training Course

หลักสูตรฝึกอบรม : การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย...
Read more...
Professional Driver Development Course

Professional Driver Development Course

หลักสูตร : พนักงานขับรถมืออาชีพ Professional...
Read more...
Improve Safety Driving Skill

Improve Safety Driving Skill

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย...
Read more...

Training Course.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้101
mod_vvisit_counterเมื่อวาน779
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1063
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8800
mod_vvisit_counterเดือนนี้27745
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33634
mod_vvisit_counterรวม1759909

We have: 11 guests online
Your IP: 54.234.191.202
 , 
Today: Nov 29, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender