หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

PDFPrintE-mail

Effective Communication


การสื่อสารเป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  โดยการสื่อสารในยุคปัจจุบันสามารถทำได้หลายช่องทางและวิธีการ  แต่การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  วิธีการสื่อสารก็เปรียบเสมือนเรามีฆ้อน และขวานอยู่กับตัว  เมื่อใช้อย่างถูกต้องถูกวิธี  ก็จะก่อให้เกิดคุณอนันต์ แต่หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือผิดวิธีก็อาจทำให้เกิดผลร้ายกับผู้ใช้งาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้  เนื้อหาในเรื่องนี้จึงเน้นไปที่วิธีการที่จะทำให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ  สร้างเสริมทัศนคติที่ดี  สามารถเลือกใช้วิธีการและช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม  ตามบริบท และขนาดขององค์กร

ชื่อหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

รหัสวิชา : ODTC-EC

กลุ่มเป้าหมาย :

- บุคคลทั่วไป
- ผู้ปฏิบัติงานในสายงานบริการ
- องค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการสื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเลือกใช้ช่องทาง และวิธีการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

- เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถ นำความรู้ที่ได้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อสร้างความรัก ความสามามัคคี ให้เกิดขึ้นในทีมงาน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร


หัวข้อการฝึกอบรม
:

การสื่อสารอย่างมีประสิทธภาพ Basic Communication
- ความหมายและความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
- รูปแบบและวิธีการสื่อสาร
    - การสื่อสารภายในองค์กร และทีมงาน
    - การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร IMC
- อุปสรรค์ และแนวทางการแก้ปัญหาในการสื่อสาร

- กรณีศึกษา

จิตวิทยาการสื่อสาร Psychology of Communication
- พฤติกรรม และเทคนิคการสื่อสาร DISC

กลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธภาพ Communication Strategy
- หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 7C’s
- ความสำคัญ และระดับของการสื่อสาร
    - การเตรียมความพร้อมก่อนการสื่อสาร
    - เทคนิคการพูด และการสร้างบรรยากาศที่ดี

- ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
    - การฟัง 4 ระดับ
    - มารยาท ในการรับฟัง
    - เทคนิคการรับฟัง และทักษะการสรุปประเด็น
- กิจกรรม พัฒนาทักษะการพูดและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคการนำเสนอ : การบรรยาย  ประสมสื่อมัลติมีเดีย  กรณีศึกษา  กิจกรรม Workshop


ระยะเวลาในการฝึกอบรม
: 1 วัน, 2 วัน  ( ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและกิจกรรมที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม )


วิทยากร
: สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
:

Telephone : 095-375-3838 , 02-924-5215  E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้84
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3633
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7608
mod_vvisit_counterเดือนนี้12744
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33321
mod_vvisit_counterรวม1511242

We have: 15 guests online
Your IP: 3.235.41.241
 , 
Today: Apr 14, 2021

Contact us

contact us

ตารางฝึกอบรม Training Calender

Training Calender