แจ้งเปลี่ยนป้ายทะเบียนเก่า แตกลายงา...ฟรี

Print

Last Updated on Monday, 12 July 2021 14:05 Written by Administrator Tuesday, 30 July 2013 00:00

ป้ายทะเบียนรถแตกลาย

ขนส่งฯ แจ้ง เปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! วันนี้ - 30 ก.ย. 56


กรมการขนส่งทางบก แจ้งเปลี่ยนทะเบียนแตกลายงา ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2556 หากพ้นกำหนดต้องจ่ายธรรมเนียม 100 บาท ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ

วานนี้ (27 มกราคม) นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวถึงปัญหาป้ายทะเบียนรถบางส่วนที่มีการแตกลายงาว่า ทางกรมการขนส่งได้ออกประกาศ โดยกำหนดให้เจ้าของรถที่ได้ทะเบียนแตกลายงาไปนั้น ขอให้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่ทดแทนได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งหากพ้นกำหนด จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราปกติคือ 100 บาท ต่อป้าย
อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุต่อว่า ผู้ประสงค์ของรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนดังกล่าว ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายกรณีชำรุดที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนในภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8806-7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือที่ Call Center 1584


ที่มา : Kapook.com