โครงการ Child Safety

Print

Child Safetyเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อ  สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ทาง.

ให้กับกลุ่มเยาวชน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการ  สร้างความปลอดภัย  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

จากสถานการณ์ในปัจจุบันความสูญเสียจากการเดินทางของเด็กและเยาวชน  ซึ่งจะเป็นกำลังหลักต่อไปในอนาคตของชาติ  มีอัตตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ  และการตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  ทั้งจากเยาวชนเอง  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่ให้ทั้งสาระ  และความบันเทิง  ได้แง่คิด  ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  โดยวิทยากรผู้มีความรู้  และความชำนาญ จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  หรือ "คลิกที่นี่ (รายละเอียดโครงการ Child Safety)"