ติดต่อเรา

Print

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
Institute of Human Resource and Organisational Development.

สำนักงาน ( Office )

92/123 หมู่ที่ 5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 095-375-3838 , 083-199-4505

สำนักงาน : 02-924-5215

โทรสาร : 02-067-4200

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website : www.addkusa.com


ศูนย์ฝึกอบรม Cinnamon Residence ( Training Center )


62/67 ซอยวิภาวดีรังสิต 42 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 095-375-3838 , 083-199-4505

สำนักงาน : 02-924-5215

โทรสาร : 02-067-4200

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website : www.addkusa.com
KUSA HOME (ศูนย์ฝึกอบรม - คูซ่าโฮม)

89/30 หมู่บ้านบุษบาวิลล์ หมู่ 5 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 095-375-3838 , 083-199-4505

สำนักงาน : 02-924-5215

โทรสาร : 02-067-4200

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website : www.addkusa.com


KUSA HOME  Training Center (ศูนย์ฝึกอบรม - คูซ่าโฮม)